Agile: Scrum або Kanban — Блог Admixer Academy

Agile: Scrum або Kanban — що обрати для свого проєкту?

Автор: Наталія Корж
25 January 2021   6 хв.

Agile, Scrum, Kanban належать до найбільш часто вживаних термінів сучасності. Сімейство так званих гнучких методологій управління проєктами стає дедалі більш популярним, адже вони допомагають працювати не тільки у сфері IT. Та в чому суть?

Щоб ви не плуталися в різноманітті термінів, давайте розбиратися, в чому різниця, які особливості кожного методу і який з них краще обрати для свого проєкту.

Agile

Agile — узагальнююче поняття для ряду методик і підходів до управління проєктами, суть яких зводиться до прискорення процесів створення продукту. Це досягається завдяки серії коротких циклів (ітерацій), які зазвичай тривають по 2—3 тижні. Кожна ітерація складається з етапів, необхідних для приросту функціональності: планування, аналізу вимог, проєктування, програмування, тестування і документування. Після кожної ітерації команда виконує переоцінку пріоритетів розробки та приймає рішення про подальшу стратегію. Це забезпечує гнучкість процесу.

В основі Agile лежить маніфест гнучкої розробки програмного забезпечення. Серед основних його принципів такі:

 • Люди та взаємодія важливіші процесів та інструментів. В основі гнучкого процесу лежить комунікація, тому ваша робота не обійдеться без регулярних мітингів, а також інструментів для управління проєктами, таких як JIRA або Redmine.
 • Продукт, що працює, важливіший вичерпної документації. Наприклад, є проєкт і три місяці на його розробку. Можна почати зі збору вимог, аналізу даних, створення архітектури, дизайну системи тощо та витратити на все дуже багато часу і ресурсів. А проте гарантій, що результат буде в строк і задовольнить запити клієнта і споживача, немає. Це «водоспадна модель». Можна піти шляхом мінімізації цих кроків заради отримання працездатної моделі, додати в процес взаємодії команди замовника та кінцевого споживача, а у підсумку отримати більш гнучку та ефективну систему.
 • Співпраця з клієнтом важливіша за узгодження умов договору. Із замовником слід вибудовувати партнерські взаємини Win-Win. За контрактом розробник отримує оплату за витрачений час.
 • Готовність до змін важливіша дотримання початкового плану. Звичайно, в Agile є план, оцінки та прогнози. Але наявність нових даних або зворотного зв’язку від користувачів може повністю змінити стратегію.

Головна мета цих принципів — задоволений клієнт з реалізованим проєктом на фініші. А для цього необхідна якісна комунікація інвесторів, розробників та користувачів, наявність команди мотивованих професіоналів, регулярний аналіз виконаної роботи та пошук кращих рішень.

Існує ряд agile-підходів, найбільш популярними серед яких вважаються Scrum і Kanban. У чому різниця між ними і як обрати відповідний для свого проєкту?

Scrum

Термін «Scrum» перекочував у проєктний менеджмент із регбі та буквально означає «сутичка». При виникненні суперечливої ситуації команди шикуються одна проти одної, а головне завдання гравців — дійти з м’ячем до центру, розштовхавши інших. У роботі цей принцип виглядає так само, тільки замість сили у гравців аргументи. Команда діє спільно заради досягнення єдиної мети, засвоює уроки з попереднього досвіду, аналізує успіхи та невдачі, щоб удосконалюватися. Робочий процес передбачає короткі цикли релізу і переоцінку пріоритетів, що сприяє перманентному навчанню і вдосконаленню команди.

Як відбувається розробка?

Scrum-розробка складається з мінімальної кількості компонентів: 3 ролі, 3 артефакти та 5 подій із жорстко фіксованими ітераціями (спринтами) і логікою процесу. Це організм, що здатен самоорганізовуватися, де важливий внесок кожного учасника команди, оскільки всі несуть відповідальність за кінцевий продукт. Але давайте по черзі.

Ролі

Ролі, які утворюють Scrum-команду:

 • Власник продукту. Він розуміє його цінність для бізнесу, є сполучною ланкою між розробниками та споживачами/стейкхолдерами, але не відповідає за технічну сторону процесу. Він зацікавлений у раціональному використанні ресурсів команди для створення цінного продукту.
 • Команда розробки відповідає за реалізацію технічних завдань: аналіз, дизайн, програмування, тестування тощо. Вона формується в залежності від потреб проєкту та зазвичай складається з дизайнера, тестувальника, маркетолога, контент-менеджера, Back-end і Front-end розробників.
 • Scrum-майстер виступає посередником між командою та власником продукту і допомагає їм безперешкодно виконувати роботу. Він вибудовує процеси та стежить за їхньою реалізацією, а будь-яка комунікація людей поза командою зі Scrum-командою проходить через Scrum-майстра.

Артефакти

Артефакт — це те, що створює команда. У Scrum їх всього три: беклог продукту, беклог спринту та інкремент. Ці елементи присутні в кожній команді.

 • Беклог продукту — головні вимоги до продукту, які визначає власник або менеджер продукту. Це регулярно оновлюваний список функцій, умов і поліпшень, на підставі якого формуються завдання для беклога спринту. Власник/менеджер продукту змінює в ньому пріоритети та підтримує актуальність, відповідно до нової інформації або змін на ринку.
 • Беклог спринту — список завдань, які команда розробників визначила для реалізації в поточному циклі спринту. Перед кожним спринтом проводиться його планування, на якому команда обирає завдання з беклогу продукту для виконання в рамках нової ітерації. Цей беклог може змінюватися під час спринту, але досягненню головної мети спринту нічого не повинно заважати.
 • Інкремент — мета спринту, готовий до використання продукт за його підсумками. Критерії готовності продукту команда визначає самостійно.

Заходи

Всю методологію Scrum можна розділити на 5 процесів:

 • Перед початком спринту проводиться зустріч Sprint Planning Meeting, де обираются цілі та розробляється план їхнього досягнення — беклог спринту. Він повинен бути чітким, а головне — здійсненним.
 • Щоденний Scrum. Це 15-хвилинний стендап, на якому члени команди синхронізують свої дії: що було зроблено, на які труднощі натрапили і які дії плануються далі.
 • Спринт. Чим він коротший, тим більш гнучкий процес розробки. Спринт може тривати від тижня до чотирьох, але найчастіше команди працюють по двотижневих ітераціях.
 • Sprint Review. Це зустріч команди та замовника для демонстрації інкременту, який був зроблений за спринт для визначення подальших доробок.
 • Ретроспектива. Зустріч, на якій оцінюється минулий спринт з точки зору організації процесів, робота над поліпшеннями.

Kanban

Kanban — досить нова і друга за популярністю методологія, яка добре підходить для управління особистими завданнями, розробки ПО, організації виробництва, роботи з командами підтримки та для стартапів.

Основний інструмент методу — візуалізація. Етапи роботи відображаються на Kanban-дошці, що дозволяє учасникам процесу бачити стан завдань у будь-який момент. На стандартній дошці процес представлений у вигляді трьох кроків: «Заплановано», «У роботі» і «Зроблено». Але можна кастомізувати дошку відповідно до цілей тієї чи іншої команди, її процесів, розмірів і структури. Головне — щоб усі учасники розуміли завдання і хто над чим працює.

Кожна робоча задача на дошці оформлюється у вигляді окремої картки. Це наочне уявлення спрощує членам команди відстеження життєвого циклу робочих завдань. На картках вказується важлива інформація про конкретне завдання, яку може бачити вся команда: ім’я відповідального за її виконання, короткий опис виконаної роботи, оцінка необхідного часу тощо.

У Kanban не заведено робити оцінку «швидкості роботи команди», рахується середній час на виконання завдання:

Cycle Time = час виконання завдання — час початку роботи над завданням

Важливо дотримуватися WIP (Work in Progress) — принципу обмеження кількості завдань, які одночасно перебувають у роботі. Це допомагає уникнути мультизадачності та її негативного впливу на ефективність. Чим менший WIP, тим швидше завдання проходять по ланцюгу і закриваються, тим вища швидкість роботи. Тому у кожного завдання повинен бути зрозумілий індикатор завершеності.

Kanban-методологія пропонує високу гнучкість планування, оскільки команди концентруються виключно на поточній роботі. Навіть якщо власник продукту змінить пріоритет завдань у беклозі, зміни не торкнуться поточних завдань, а отже, не завадять роботі команди. Головне — стежити, щоб зверху беклогу знаходилися найбільш пріоритетні завдання. Завдяки такій схемі відпадає необхідність у спринтах із фіксованою тривалістю, які використовуються в Scrum-методиці.

Яку методологію обрати?

Навряд чи існує такий підхід до ведення проєктів, який міг би стати універсальним. У кожної методології є свої сильні та слабкі сторони, а щоб вам було простіше зробити вибір на користь Scrum або Kanban, давайте резюмувати особливості кожного.

Scrum зручний для лінійного методу управління і спрацьованих команд (7—9 осіб). Він більш показовий для замовника, бо дозволяє відстежувати успішність. Робота ділиться на спринти, і тільки досвідчена команда може визначити оптимальну кількість завдань у цих спринтах. Обов’язковий елемент — регулярні зустрічі для синхронізації процесів усіх членів команди. Часова рамка для виконання поставлених завдань дуже відносна, головне — це результат. Зворотний зв’язок здійснюється після завершення кожного спринту, а на підставі отриманої інформації відбувається розробка поліпшень.

Kanban хороший у компаніях із корпоративною культурою і чіткою ієрархією, де робота відбувається в групах до 5 осіб. Організувати робочий процес набагато простіше, але складніше відстежувати його результативність. Робота будується поетапно, в рамках обмеженої кількості завдань для кожного співробітника. Процес максимально гнучкий, а стратегія повністю візуалізується на загальній дошці. Логіка її побудови дуже зрозуміла: все починається з рішення найважливіших завдань, а подальші дії коригуються в залежності від оновлення даних. Розробка відбувається в безперервному режимі, а збори команди — щодня.

content manager
Наталія Корж
Матеріал випущений під редакцією
Content&SMM в Admixer Academy
Поділитися:
 • linkedin-black
 • facebook-black
 • twitter-black

Відгуки:

Відгуків поки немає. Будь першим, хто написав.

Написати відгук:

Бажаєте дізнатися більше?

  *

  *

  *

  *

  Вам також може сподаботись

  Зміст: Що таке креативи? Як створюються креативи Поради у створенні рекламних креативів Під час запуску реклами у вас може бути значний бюджет, грамотно налаштований таргетинг та актуальна пропозиція, але без відповідного креативу кампанія може не принести очікуваного результату. Щоб покази не дорожчали та ви не зіштовхувалися з негативом користувачів, важливо визначити засоби та формати комунікації […]

  креативи для реклами - Блог Admixer Academy
  Що таке креативи для реклами?

  Зміст: Що таке креативи? Як створюються креативи Поради у створенні рекламних креативів Під час запуску реклами у вас може бути значний бюджет, грамотно налаштований таргетинг та актуальна пропозиція, але без відповідного креативу кампанія може не принести очікуваного результату. Щоб покази не дорожчали та ви не зіштовхувалися з негативом користувачів, важливо визначити засоби та формати комунікації […]

  Read more

  Зміст: Проєкт TikTok та інші соціальні мережі: різниця у споживанні контенту Як не отримати бан, або Особливості закупки в ніші дейтингу Тестування креативів Робота з бюджетами та частотою Робота з метриками Таргетинг Масштабування Додаткові рекомендації щодо структури рекламного кабінету  Висновки У вересні 2021 року у TikTok був 1 мільярд щоденно активних користувачів у всьому світі. […]

  Запуск кампанії в TikTok- Блог Admixer Academy
  Запуск app installs кампанії в TikTok: практичні поради

  Зміст: Проєкт TikTok та інші соціальні мережі: різниця у споживанні контенту Як не отримати бан, або Особливості закупки в ніші дейтингу Тестування креативів Робота з бюджетами та частотою Робота з метриками Таргетинг Масштабування Додаткові рекомендації щодо структури рекламного кабінету  Висновки У вересні 2021 року у TikTok був 1 мільярд щоденно активних користувачів у всьому світі. […]

  Read more

  Зміст: Помилка №1. Вибір неправильної рекламної цілі  Якими бувають рекламні цілі Приклад. Рекламні цілі для інстаграм-магазину. Помилка №2. Установка надто маленького бюджету Помилка №3. Надмірне звуження або розширення аудиторії Помилка №4. Запуск кампанії без продуманої комунікаційної стратегії Приклад. Хімчистка м’яких меблів Помилка №5. Неправильна структура рекламних кампаній Неправильно налаштований таргетинг загрожує втратою не лише клієнтів, […]

  5 головних помилок таргетолога при створенні рекламної кампанії в Facebook Ads

  Зміст: Помилка №1. Вибір неправильної рекламної цілі  Якими бувають рекламні цілі Приклад. Рекламні цілі для інстаграм-магазину. Помилка №2. Установка надто маленького бюджету Помилка №3. Надмірне звуження або розширення аудиторії Помилка №4. Запуск кампанії без продуманої комунікаційної стратегії Приклад. Хімчистка м’яких меблів Помилка №5. Неправильна структура рекламних кампаній Неправильно налаштований таргетинг загрожує втратою не лише клієнтів, […]

  Read more
  Admixer Academy